ОБУЧЕНИЕ

Курсът “Успешен Глас”

Подробна информация за заниманията.

Курсът “Успешен Глас” е предназначен за хора, които искат да подобрят своята артикулация, дикция и изказ, да преодолеят страха от говорене пред публика, както и да имат убедителни медийни изяви. Тренингът дава умения за успешна комуникация, за по-добра перспектива при намиране на работа, за презентиране на продукти и услуги. Обучението е полезно за бъдещи общественици, политици и за всички, които искат да разгърнат уверено потенциала си.

Всяко ниво на курса преминава в комфортна и непринудена атмосфера с упражнения в група и индивидуално. Работи се в малка група или индивидуално с цел пълно усвояване на задачите и правилно изпълнение на упражненията. Започваме с индивидуална диагностика на изказа. Следва изработване на индивидуална програма – правилно дишане и тренинги за артикулация, дикция, сила на гласа, темпо-ритъм на гласа, подходяща интонация, изработване на микрофонна култура, структуриране на речта, техники при импровизация и поведение пред публика.

Полза от курса “Успешен Глас” имат мениджъри, модератори, водещи, радио водещи, политици, търговци, лица от шоу бизнеса, артист-изпълнители, администратори, хора с публични изяви.

“Успешен Глас” дава практични знания как да говорите правилно пред публика и с микрофон, да се изразявате по-добре, да владеете гласа си, да контролирате темпо- ритъм, емоции, да структурирате речта си, да отигравате гафове, да преодолявате страха от публично говорене, да можете да импровизирате. Тогава вие се чувствате разбрани и оценени. Получавате себереализация и удовлетвореност.

Работната зала в София.

ПРЕДИМСТВА

Говорете така, както винаги сте искали!

“Успешен Глас” дава:

Смелост да говорите пред публика

 

По-добра артикулация, дикция и изказ.

 

Убедителни медийни изяви.

 

Умения за защита от провокации.

 

Успешна комуникация в живота.

 
Курсът “Успешен Глас” е предназначен за хора, които искат да подобрят своята артикулация, дикция и изказ, да преодолеят страха от говорене пред публика, както и да имат убедителни медийни изяви. Тренингът дава умения за успешна комуникация, за по-добра перспектива при намиране на работа, за презентиране на продукти и услуги. Обучението е полезно за бъдещи общественици, политици и за всички, които искат да разгърнат уверено потенциала си.

“Най-често срещаните грешки са мекият говор, проявата на диалектни форми на всякакво ниво – фонетично, фразеологично, стилистично, неправилни ударения, неуместна употреба на думи и изрази. Неприятни за ухото са неподходящият регистър и липсата на артикулация. Тези основни проблеми провалят успешната комуникация, a забавното е, че могат да бъдат отстранени бързо и лесно.”

Радомира Михова

водещ лектор

Диалектни форми

Редукция, грешни ударения, граматически грешки, мек говор

Страх от публика

Нервност, загуба на мисълта, треперене, изтъняване, прекъсване

Говорни дефекти

Мързеливи устни, неправилна артикулация, регистър и дишане

Малапропизъм

Липса на структура и смисъл, стилови грешки, неясна цел

Много хора не подозират, че ключът към успеха е именно в уменията ни за комуникация. Грешките в начина, по който общуваме могат да провалят всяка идея или намерение – дори и при гениален професионалист.

връзка с мен

Контакти

Вашите въпроси за "Успешен Глас"

0882 887 531

Обадете се за консултация

бул. "Черни връх" 35

кв. Лозенец, София

glas@radomira.bg

Изпратете имейл

Имате въпрос?

Не се колебайте, пишете ми тук.

Pin It on Pinterest