ВИДЕО КУРС

Успешен глас за 10 дни

от 149 лв.

За всички
ниво на трудност

За курса

Курсът “Успешен глас за 10 дни” е предназначен за всички, които искат да преодолеят страха от говорене пред публика, както и да имат убедителни медийни изяви. Тренингът дава умения за успешна комуникация, за по-добра перспектива при намиране на работа, за презентиране на продукти и услуги. Приятният глас променя личния живот, помага да намерите подходящ партньор и да общувате пълноценно. Бъдете последователни всеки ден в продължение на 10 дни и ще разберете как работи гласа,  ще го овладеете, ще го контролирате, ще бъдете по-уверени и удовлетворени.

Включени материали

Z

10 видео урока с упражнения

Z

безсрочен акаунт в сайта

Z

схема с описания на задачите

Z

аудио примери към видеото

Z

контакт с лектора по имейл

Z

аудио с правилни ударения

Z

достъп до FB затворена група

Съдържание

Видео курс “Успешен глас за 10 дни”

01. Първи ден

Започваме с бавно и продължително издишване на съгласните “Сссссс” и “Шшшш” – техниката “Балон”, правим опит да отпуснем напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” и “Корабно Нннн”, разработваме артикулаторите – език, устни с техниките “Асансьорно Рррр и “Хеликоптер”, подобряваме дикцията.

02. Втори ден

Разгръщаме още дихателната техника “Балон”, отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите, “Корабно ” Нннн”, разработваме артикулаторите – език, устни с техниките “Асансьорно Рррр”, допълваме с още една техника, работим с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията със скоропоговорки.

03. Трети ден

В третия ден от курса работим по дишането и техниката “Балон”, след това отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулаторите – език, устни с техниките “Асансьорно Рррр”, допълваме с още една техника, работим с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията с още скоропоговорки.

04. Четвърти ден

И днес началото на тренинга е с техниката “Балон”, след което отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулаторите – език, устни с техниките “Асансьорно Рррр”, допълваме с още една техника, работим с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията с нови скоропоговорки.

05. Пети ден

Тренираме отново дишането с техниката “Балон”, отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулационния апарат – с техниките “Асансьорно Рррр” и “Бричката на съседа”, работим за активни устни с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията с още нови скоропоговорки.

06. Шести ден

Тренираме дишането с техниката “Балон” и включваме нова техника – “3 и 5 свещи” – за сила, динамика и темпо-ритъм, отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулационния апарат – с техниките “Асансьорно Рррр” и “Бричката на съседа”, работим за активни устни с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията с още нови скоропоговорки.

07. Седми ден

Началото на днешния тренинг е с техниката “Балон”, веднага след нея и “3 и 5 свещи” – за сила, динамика и темпо-ритъм, после отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулационния апарат – с техниките “Асансьорно Рррр” и “Бричката на съседа”, работим за активни устни с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията с преговор на всички скоропоговорки и ново упражнение – срички с натрупване на съгласни.

08. Осми ден

Тренираме дишането с техниката “Балон” и “3 и 5 свещи” – за сила, динамика и темпо-ритъм, отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулационния апарат – с техниките “Асансьорно Рррр” и “Бричката на съседа”, работим за активни устни с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията с прецизиране на сричките.

09. Девети ден

Познатите техники “Балон” и “3 и 5 свещи” отново са за начало на тренингау а след тях е отпускането на напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , следва проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулационния апарат – с техниките “Асансьорно Рррр” и “Бричката на съседа”, работим за активни устни с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията със срички в прецизирано темпо-ритъм на говорене.

10. Десети ден

Десети, последен ден. Усъвършенстваме дишането с техниката “Балон” и “3 и 5 свещи” – за сила, динамика и темпо-ритъм, отпускаме напрежението в гласните струни с техниките “Глас от отвъдното” и “Лъв/лъвица от пещерата”, активираме гръдния резонатор с “ГА-ГА-ГО-ГО-ГЕ-ГЕ-ГИ-ГИ” , като едновременно с това формираме и темпо-ритъм на говорене, продължаваме с проверката на резонаторите – “Корабно Нннн”, разработваме артикулационния апарат – с техниките “Асансьорно Рррр” и “Бричката на съседа”, работим за активни устни с “Хеликоптер”, подобряваме дикцията със скоропоговорките и сричките.

Допълнителни материали

Правилни ударения - аудио

Запис на думи и фрази, които често се произнасят с грешни ударения.

Устройство на гласа - видео

От видео файла ще разберете подробности за разположението и устройството на гласните струни.

Видео курсът е подходящ за:

•  мениджър, собственик на фирма
•  търговец, консултант
•  влогър, публична личност
•  артист, водещ
•  адвокат, прокурор
•  лекар, психолог
•  политик, администратор
•  учител, треньор
•  ученик, студент
•  предприемач, общественик
•  всеки, който иска да подобри своята говорна култура.

С упражненията в курса работим за:

Z

дишане, за да ви стига въздуха, когато говорите и да не накъсвате нелогично речта си

Z

премахване на блокажите в гласните струни, за да звучите спокойно и уверено

Z

по-красив глас, богат на обертонове, който ви харесва и въздейства на околните

Z

ясна реч, за да бъдете разбирани правилно, без да ви молят да повтаряте казаното

обратна връзка

Доволни ли сте?

Вижте отзивите на хората, които са преминали обучението

Богатият опит и професионализмът на Радомира направиха ученето с нея удоволствие. Обясненията, които дава за смисъла и ползата от всяко упражнение, повишиха мотивацията ми. “Успешен глас” трябва да бъде част от стандартното обучение на всеки.

Надежда Христова

трейнър, Телерик Академия

С помощта на Радомира Михова и курса “Успешен глас” подобрих своята дикция и интонация и усвоих техниките за един приятен, убедителен и хармоничен глас. Упражненията в обучението не отнемат много време и са напълно ефективни!

Мария Кръстева

студентка, СУ "Св. Климент Охридски"

Успях не само да подобря говора си, но станах и по-уверена в себе си, което даде още по-добри резултати в работата ми. Курсът оказа влияние и на притеснението по време на говорене, което вече изчезва за секунди. Благодаря ти, Радомира!

Надежда Костова

журналист, гр. Казанлък

Вижте какво споделят завършилите курса! >>

Моята методика е успешна, защото обяснявам процесите зад резултатите. Освен как, Вие ще разберете и защо да правите определени упражнения. Това е пътят към Успешния глас. Полезните упражнения, с които ще контролирате своя глас, ще бъдете по-уверени в себе си и по-убедителни с хората, с които общувате. С “Успешен глас” Вие говорите все по-добре!

Радомира Михова

основател, Успешен глас

указание

Как да ползвате курса

Вижте инструкциите в три лесни стъпки

1

Изберете Вашия план и направете поръчка през сайта. Следвайте указанията за плащане на каса в банка, EasyPay или или с карта.

2

Проверете имейла за допълнителна информация. Влезте в своя акаунт на сайта radomira.bg и отворете видео курса “Успешен за 10 дни”.

3

В продължение на 10 дни гледайте и повтаряйте упражненията от видео курса. Не прескачайте уроци. Работете и се радвайте на резултата.

ПЛАНОВЕ

Купете уроците сега

Изберете подходящия пакет и започнете промяната

“Открих нова вселена! Вече съм по-силна с гласа си!”

Деница Маркова

„Радомира е много повече от учител, а курсът е много повече от серия технически упражнения. Усетите ли го веднъж, ще започнете да усещате себе си. Чувството е безценно“

д-р Иванка Ежова

клиничен психолог, Лондон

„Отдавна търсих полезен и практичен курс за гласа и говора. Щастлива съм, че открих Радомира. Благодаря за невероятната подкрепа и внимание!”

Бранислава Шопова

експерт логистика, Lufthansa

„Успешен глас е много полезен и отлично структуриран. За мен беше АБВ-то по пътя към опознаване на инструмента “глас” и начало на финото му настройване. Чудесен курс! Благодаря ти, Радомира!“

Миа Сердарева

филолог, Асеновград

връзка с мен

Контакти

Вашите въпроси за "Успешен глас"

0882 887 531

Обадете се за консултация

бул. "Черни връх" 35

кв. Лозенец, София

glas@radomira.bg

Изпратете имейл

Пишете ми тук

Използвайте контактната форма

Обучения за техника на говора от Радомира Михова, сертифициран лектор. Продуцент на проекта е Студио РЕ.

КОНТАКТИ

+ 359 (0) 88 288 7531

ул. "Никола Габровски" № 39, София

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Условия на ползване

Политика на поверителност

Използване на "бисквитки"

Всички изображения, аудио файлове, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на Radomira.bg, са собственост на Радомира Михова и Ефтим Чакъров и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ на част или цялото съдържание на уебсайта е забранено и се преследва по предвидения от закона ред,

Pin It on Pinterest