0882 887 531 glas@radomira.bg

ДА СЕ ПОЯВИШ ЗА 10 СЕКУНДИ

от | 16 април 2019

Сн. BNI Maximum

 

Залата е пълна с непознати, които трябва да научат за твоя бизнес

Наскоро присъствах на среща, организирана от нов предприемачески  модел – дружества, чиито членове разрастват бизнеса си с директни препоръки по между си, чрез маркетинг от уста на уста. Всички поканени трябваше да се представят в рамките на 10-15 секунди. При цялата добра организация, в залата витаеше духа на Големия страх. Страхът от говорене пред публика, защото за повечето от присъстващите, това бе непознато или неестествено състояние. Ето задача с повишена трудност. Имаме за преодоляване: пълна зала с непознати хора, твърде ограничено време, за да кажем най-важното за себе си, и  микрофон.  И ако на тази среща някои знаеха, какво точно да кажат,  90% нямаха и най-малка представа как да постигнат ефект от своето представяне. За малцина от присъстващите публичното говорене беше стръв, за останалите – проблем. Имаше подготвени хора с талант да говорят, имаше и неподготвени хора, но с отлично чувство за импровизация и също неподготвени, но и неумеещи да говорят хора. Всеки от нас може да говори убедително, стига да знае как. Разполагаме преди всичко с глас. От нас трябва да излезе добър, приятен звук в уверена реч. Но звукът е акустично явление, което се влияе от средата. Има значение къде  говорите. Хубаво ще произнесете впечатляваща реч, но е важно тя да се чуе. Убедете се, че в залата всички ви чуват. Фоновият шум следва да е незначителен. Изчакайте или пък помолете за внимание. Фокусирайте се върху себе си, разсейването при наблюдаването на другите, сваля приоритета от собственото изказване. Станете прави, така имате психологическо предимство пред седналите. Не говорете прегърбени. Преди да започнете, свържете се с аудиторията визуално, направете контакт с очите и малка пауза. Започнете уверено. Усмихнете се. Поздравете. Ако е ден на нещо – Първа пролет, 24 май, 1 юни, използвайте го като пожелание. Произнасяйте фразите ясно. Много е важно да прецените силата, с която ще говорите, да насочите микрофона точно към себе си, но на известно разстояние от устните, за да избегнете компресия на звука „П“ и „Б“.  По-добре изнесете гласа. Ако говорите тихо, ще оставите впечатление, че сте плахи. А сега есенцията: 1. Да представите себе си кратко. 2. Да представите бизнеса си кратко. 3. Да кажете какво или кого  търсите в едно изречение. Имаме предизвикване на внимание, задържане на вниманието, запомняне на представянето. Ако се казвате Леонсия Доксузова, със сигурност ще се обърнат да ви видят и ще запомнят поне малкото ви  име, а когато се наложи, ще направят бърза връзка с това, което предлагате – адвокатски услуги, консултантска дейност, курсове за личностно израстване и прочие. Но името ви е  Петър Петров?!    Ами, ако пък се казвате Георги Димитров? Пошегувайте се, че мавзолеят го няма, но вие сте тук! Ще ви запомнят. Използвайте предимството на това, че сте първи в изказванията или представянията, или на това, че сте последен. В началото е по-ефективно, защото публиката не е отегчена, но накрая пък е по-лесно, защото напрежението вече е спаднало. И понеже разполагате само с десетина секунди да кажете за себе си, спестете си излишни любезности и размити фрази като „колко безкрайно много се вълнувате и изключително невероятно  сте щастливи, че сте тук“.  Но пък накрая на вашата визитка е проява на добър вкус да представите човека, който ще говори след вас. Тази верижна реакция показва – възпитание, етика, чувство за общност, самочувствие. Практикувайте представянето си в кратка и дълга версия. Правете варианти, опитвайте, говорете първо пред свои близки и повторете няколко пъти това, което смятате, че е точно за вас.

Моята визитка в 15 секунди: „Днес е Световният ден на гласа. Моят глас е моята мисия. Казвам се Радомира Михова, радио журналист и създател на курса „Успешен Глас“. Предназначен е за хора, които искат да говорят по-добре. А сега с удоволствие ви представям композитора Ефтим Чакъров.“ https://www.facebook.com/studiore.info/